Disclaimer

De informatie op deze site wordt beschikbaar gesteld door de NV Voeders Debaillie. Alhoewel uiterste zorg wordt besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie op de website Debaillie.be, is het niettemin mogelijk dat de informatie ten dele achterhaald, incompleet of niet (langer) correct is. De NV Voeders Debaillie aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mee inbegrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website van de NV Voeders Debaillie toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen overigens geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendomsrecht

Geen van de op de website van de NV Voeders Debaillie aangeboden informatie, waaronder uitdrukkelijk mee inbegrepen beeldmerken, logo's, informatie, fotomateriaal en alle niet nader omschreven onderwerpen, mag zonder schriftelijke toestemming van de de NV Voeders Debaillie op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of verspreid en/of openbaar worden gemaakt.