De geschiedenis van N.V. Voeders Debaillie

1935
    :   Stichting van VGN Kinders Debaillie, de oprichting gebeurt door de gebroeders en zusters Debaillie en heeft zijn zetel in de Beverenstraat 245 te Lichtervelde.  Het doel van het bedrijf is de verkoop van samengestelde veevoeders, granen en ook koloniale waren.

Bekijk deze foto

1936    :   Er wordt grond langs het kanaal te Roeselare aangekocht. Daarop begint men  een fabriek voor het mengen van veevoeders te bouwen.

1945    :   Uitbreiding dient zich aan onder de vorm van een siloblok met een inhoud van 1.250.000 kg.  De productiecapaciteit wordt hierdoor opgekrikt tot 10 ton per uur.

1957    :   Bouw van de nieuwe fabriek in de Kaaistraat 31 te Roeselare met een verhoogde capaciteit van 60 ton per uur.
In vier jaar tijd verdubbelt de omzet bijna, van 274 miljoen BEF in 1961 tot 470 miljoen BEF in 1965.

Bekijk deze foto

1969    :    Uitbreiding van de nieuwe fabriek met de bouw van de schrootsilo’s, het bulkstation en drie hangaars.

1970    :   VGN Kinders Debaillie wordt omgevormd tot de N.V. Kinders Debaillie.
Kapitaal : 30 miljoen BEF
Omzet : 965 miljoen BEF

1971    :   Optrekking van het kapitaal tot 90 miljoen BEF

1973    :    Aankoop van de grond van Ramboer.

1973 - 1975    :    Bouw van de ronde stockagesilo's en het torengebouw.

Bekijk deze foto

1977    :    Aankoop van grond en huizen in de Langebrugstraat.

1982    :    Kapitaalsverhoging.  Het kapitaal wordt opgetrokken tot 104.149.500 BEF

1986    :    De productiecapaciteit wordt opgevoerd tot 90 ton per uur.

1989    :    Overname van de aandelen van de groep Valère Debaillie door Luc Debaillie.

1990    :    Januari : Verhuis van de maatschappelijke zetel naar Roeselare.
                  Maart : Overname van de aandelen van de groep Gabriël Debaillie door Luc Debaillie.
                  April : Aankoop van de grond en het gebouw van de oude fabriek.

Bekijk deze foto

1997    :     De N.V. Voeders Debaillie haalt als eerste in haar sector een ISO 9001 certificaat gebaseerd op de Europese richtlijn 95/69 betreffende de mengvoederindustrie. Dit kwaliteitscertificaat bevestigt het continu streven naar kwaliteit van onze onderneming.

1999    :    Vanaf 28 juni
1999 is er een samenwerking tussen de N.V. Voeders Debaillie en de N.V. De Brabander.

2001 : N.V. Voeders Debaillie voldoet aan de voorwaarden om het GMP-certificaat te verkrijgen en maakt hierdoor deel uit van het systeem van de Integrale Keten Beheersing (IKB) voor de productie van diervoeders en van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.

2002-2004: N.V. Voeders Debaillie verkrijgt de laatste 3 jaar volgende certificaten:

- certificaat voor de productie en levering van GGO-gecontroleerde mengvoeders

- certificaat laag-fosfor convenant

- certificaat voor de productie en levering van mengvoeder vrij van antimicrobiële groeibevorderaars

- certificaat voor de productie en levering van plantaardig mengvoeder

2004 : N.V. Voeders Debaillie en N.V. De Brabander Voeders beschikken over een gemeenschappelijk GMP-kwaliteitssysteem. Het beheer is volledig gecentraliseerd wat een meerwaarde inhoudt voor het totale kwaliteitsgebeuren.

Terug naar het begin